Flock

Internaat Manager

Flock Internaat Manager

Flock is de ideale tool voor het vereenvoudigen van de dagelijkse administratie op internaat. Dit behelst onder meer het communiceren van meldingen, het aanmelden van internen, het bijhouden van afwezigheden en het toedienen van medicatie.

De kracht van Flock zit in het gebruiksgemak. Alle info wordt live gesynchroniseerd, waardoor iedere opvoeder over de meest recente informatie beschikt.

Waarom Flock gebruiken?

Hoe minder tijd je als opvoeder aan dagelijkse administratie verliest, hoe meer tijd er vrijkomt voor het begeleiden van de internen.

Door het live updaten van Flock, kan iedereen steeds op de hoogte zijn van de meest recente gebeurtenissen, ook over verschillende gangen heen. Door korter op de bal te spelen geraken problemen sneller opgelost.

Nieuwe notities van collega's worden standaard als ongelezen gemarkeerd, waardoor iedere opvoeder aan het begin van zijn shift snel op de hoogte is van de meest recente ontwikkelingen.

Per interne groeit automatisch een dossier, waardoor het eenvoudiger wordt de juiste zorg te verlenen.

Live, altijd en overal

Flock draait in de browser en is hierdoor toegankelijk voor ieder toestel met een internetverbinding.

De lay-out past zich aan aan de grootte van het scherm en de informatie wordt in iedere situatie zo efficiënt mogelijk weergegeven.

Functionaliteit

Overzicht

Een dagelijks overzicht van alle aandachtspunten. Dit kunnen zowel eenmalige gebeurtenissen als wederkerende activiteiten zijn. Het overzicht toont ook alle afwezigen en jarige internen.

Dossier

Per interne groeit een dossier. Hierin vind je contactinfo, notities en sancties terug, maar ook een overzicht van afwezigheden, toegediende medicatie en nog veel meer.

Filteren

Zijn er te veel internen om het overzicht te bewaren? Gebruik dan filters over de gehele applicatie om het aantal internen en berichten te beperken. Je kan filteren op standaard categorieën zoals school, sportclub en leeftijdscategorie, en je kan onbeperkt eigen groepen toevoegen.

Bovendien kan je op verschillende pagina’s erg snel zoeken naar een specifieke interne door de eerste letter van de voornaam als extra filter te gebruiken.

Ongelezen berichten

Om snel op de hoogte te geraken van recente ontwikkelingen worden belangrijke boodschappen van collega’s gebundeld als ongelezen.

Je kan deze notities afvinken als gelezen of vastpinnen om ze later snel terug te vinden.

Registratie

Flock geeft je handige lijsten voor ieder registratiemoment van de dag. Dit kan gaan over maaltijden, het onthaal, studiebeurten of de nacht.

Bij het onthaal worden relevante meldingen per interne getoond. Indien medicatiebeurten samenvallen met registratiemomenten worden deze ook hier getoond.

Medische Zorg

Flock laat je toe medicatieplannen op te stellen. Wanneer het tijd is om medicatie toe te dienen, wordt hier vervolgens melding van gegeven. Ook verschijnt de medicatie op het gepaste moment in de registratielijsten.

Ook sporadische zorgmeldingen kan je hier ingeven.

Kamerorde

De pagina Kamerorde geeft je een kruisjestabel, waarin je per interne kan aanvinken welke categorieën extra zorg vragen. Meldingen hierover verschijnen in het Overzicht en bij Registraties.

Voor de wekelijkse schoonmaakbeurt kan je schakelen naar Kamerpoets, met aparte categorieën.

Exporteer dossiers

Exporteer (onderdelen van) het dossier naar een PDF bestand. Handig voor het delen van informatie met collega’s of externen en het bewaren van een archief. Kies zelf welke onderdelen je wil exporteren, zoals contacten, specifieke notities, sancties, zorgmeldingen en meer.

Verschillende andere zaken kan je ook exporteren naar Excel. Denk maar aan aanwezigheden op zondag, afwezigheden, activiteiten enz.

Nachten

Krijg inzage in het aantal overnachtingen en afwezigheden. De interactieve nachtgrafiek toont je in een oogopslag de afwezigheden en laatste registraties van de dag. Ook deze gegevens kunnen in Excel verwerkt worden.

Activiteiten

Tijd voor ontspanning? Maak activiteiten aan en duid per activiteit aan welke interne zal deelnemen. Op de dag van de activiteit verschijnt een snel af te vinken aanwezigheidslijst.

Uitleendienst

Om het overzicht op uitgeleende zaken te bewaren, beschikt Flock over een uitleendienst. Je kan voorwerpen uitlenen voor onbepaalde duur of voor één dag. In dat laatste geval zal duidelijk aangegeven worden wanneer de deadline bijna of helemaal verstreken is.

Vergadering

De pagina Vergadering toont een selectie van recentie notities en sancties, om te bespreken tijdens de eerstvolgende wekelijkse of tweewekelijkse vergadering. Ook krijg je een overzicht van recente zorgmeldingen en eventuele openstaande To Do’s.

Herstellingen

Iets stuk op internaat? Flock laat je toe om herstellingen aan te vragen. De directie krijgt hier vervolgens melding van en kan de status van het herstel wijzigen.

Studie

De pagina studie laat je toe om snel een studiegerelateerde notitie in te geven. Ook krijg je een overzicht van alle notities van afgelopen dagen.

Todo’s

Kleine klusjes voor op een dood moment? Geef ze een plaatsje op de todo-lijst.

En meer!

Er zijn nog tal van andere mogelijkheden, zoals het selecteren van e-mailadressen, een adresboek voor gezamenlijke contacten enz.

Flock is nog steeds in volle ontwikkeling. Alle ideeën voor nieuwe functionaliteiten zijn welkom!

Interesse?

Neem snel contact op voor een online of live voorstelling van Flock.

Mail voor info

robbe@flockim.com